B O Wydawnictwie
 okadka

ISSN:

2299-9566

Publisher:

Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN
Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
 

Redakcja

Redaktor naczelny:
dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW

Rada Naukowa:
Prof. Nidzara Osmanagic Bedenik (University of Zagreb – Croatia, Faculty of Economics and Business)
Prof. Ernst Berg (University of Bonn, Faculty of Agriculture)
Prof. Michal Lostak (University of Life Sciences Prague)
Prof. Olena P. Slavkova (Sumy National Agricultural University)
Prof. Josu Takala (University of Vaasa, Department of Production)
Prof. dr hab. Bogdan Klepacki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Prof. dr hab. Andrzej Kowalski (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB)
Prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Uniwersytet Warszawski)

Komitet Redakcyjny:
Dr hab. Stanisław Stańko prof. SGGW – redaktor naczelny, tematyczny (rynki rolne)
Prof. dr hab. Bolesław Borkowski – redaktor statystyczny, tematyczny (metody ilościowe)
Prof. dr hab. Stanisław Urban – redaktor tematyczny (agrobiznes)
Prof. dr hab. Zygmunt Wojtaszek – redaktor tematyczny (ekonomika produkcji i przedsiębiorstw)
Dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska – redaktor tematyczny (finanse) i artykuły w języku angielskim
Mgr Ewa Rodek – redaktor językowy (język polski)
Mgr Tom Kubicki – redaktor językowy (język angielski)
Dr inż. Anna Grontkowska – sekretarz redakcji